wynajem mieszkania-wzór umowy

Pokrewne
deklarace podatkowe
joana redgrave forum
hokeisci kth krynica
koscioly bedzina
prywatne kwatery szklarska poreba
 
Pinezka xD

Temat: umowa najmu mieszkania
" />Kupiłam mieszkanie, które chcę wynająć. Poszukuje dobrej umowy najmu, takiej która chroniłaby mnie przed ewentualnymi roszczeniami wobec najemcy. Może ktoś ma wzór takiej umowy? Co powinnam wiedzieć przed podpisaniem umowy? Jak rozliczać się u Urzędem Skarbowym z dochodu za wynajem?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18372Temat: Mój zakup mieszkania z minimalnym wkładem - krok po kroku
wlaśnie przymierzam się do zakupu mieszkania na wynajem, tylko jedna rzecz mnie zastanawia i mam nadzieje ze pomożecie mi w tej materii, otóż gdy już podpisze umowe przedwstępną i dam zadatek ... 15tys zl i niektorzy tyle zarabiają rocznie a ja miałbym to stracić z przyczyn niezależnych ode mnie?? gdzieś wcześniej czytałem że można umowę skonstruować w taki sposób żeby te pieniądze jednak do mnie wróciły więc szukam na necie informacji na ten temat lecz narazie bezskutecznie... Wcześniej Ziuberek wspominał o takiej umowie ale to było dawno temu więc jeśli macie wzór jak taka umowa powinna wyglądać to mam nadzieje ze podzielicie się tym ze mną bo troche jestem ograniczony czasowo...za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam
Źródło: 85.128.237.46/forumpi/viewtopic.php?t=1389


Temat: prośba o radę - agencja nieruchomości godna polecenia
Wielkie dzięki za podesłanie wzoru umowy. Mam pytanie dot. § 10. Koszty zawarcia umowy ponosi ............... Nie bardzo rozumiem co to za koszt? I jeszcze małe pytanie odnośnie kaucji - jeśli chcę wynając mieszkanie na rok to standardowo w jakiej wysokości kaucję się pobiera (3 miesiące?) Czy po zawarciu takiej umowy muszę to gdzieś zgłosić czy dopiero w rozliczeniu PIT za dany...
Źródło: 85.128.237.46/forumpi/viewtopic.php?t=1695


Temat: Internet i kablówka w Poznaniu
" />Nie wiem czy ta promocja jeszcze obowiązuje, ale dwa lata temu fajna była w INEI. Umowa "studencka", za okazaniem legitymacji umowa po cenie promocyjnej (100zł - 3mbit, nie wiem jak teraz), i na 9 miesięcy (tj od września do maja). Potem oczywiście na czas nieokreślony. Z tym, że jak wynajmujesz będziesz potrzebował skany dowodu osobistego właścicielki mieszkania, jej pisemną zgodę na instalację sprzętu w jej mieszkaniu (do odebrania wzór w INEI) oraz umowę/kopię umowy o wynajem. Ogólnie net sobie chwalę.
Źródło: student1.ue.poznan.pl/forum/viewtopic.php?t=8626


Temat: Umowa najmu lokalu mieszkalnego
" />Jeżeli ktoś zamierza wynająć mieszkanie poniżej przestawiam przykładowy wzór umowy najmu: UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Zawarta dnia .................................... w ...................................................................... pomiędzy: ............................................................................................................................... zamieszkałym ......................................................................................................................., legitymującym się dowodem osobistym seria .............. ... używać przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz nie oddawać go w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim bez zgody WYNAJMUJĄCEGO. § 3 1. STRONY zgodnie ustalają, że z tytułu umowy najmu ... NAJEMCA oświadcza, że stan techniczny lokalu jest mu znany. 2. Wykaz wyposażenia lokalu opisany jest szczegółowo w protokole przekazania przedmiotu najmu, stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej umowy. 3. NAJEMCA bez zgody ... zakończeniu umowy w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji. § 5 1. NAJEMCA wpłaca w dniu dzisiejszym WYNAJMUJĄCEMU kaucję w wysokości ....................... zł (słownie ....................................................................................... złotych) jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu odszkodowania za zniszczenia lokalu ponad jego normalne zużycie oraz zabezpieczenia wszelkich należności finansowych wynikających z tej umowy. 2. Kaucja zostanie zwrócona NAJEMCY nie później niż w terminie 30 dni od dnia zwrócenia lokalu WYNAJMUJĄCEMU, po potrąceniu ewentualnych należności. § 6 WYNAJMUJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za szkody w ruchomościach NAJEMCY powstałe na skutek włamania, zalania czy kradzieży. § 7 Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia .................................................. do dnia ...................................................... i po upływie tego okresu przestaje obowiązywać bez uprzedniego wypowiedzenia. § 8 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. § 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. WYNAJMUJĄCY _____________________________ NAJEMCA
Źródło: wspolnotaopienskiego.pl/forum/viewtopic.php?t=8


Temat: Szukam, wynajmę, kupię... czyli jak znaleźć tanie
" />Szukam, wynajmę, kupię... czyli jak znaleźć tanie mieszkanie! Ostatnie tygodnie wakacji to jak zawsze, szczególnie dla tych, którzy dopiero zaczynają studia okres gorączkowych poszukiwań mieszkań. Na studencką kieszeń. Prawdziwą skarbnicą ... Można też popytać znajomych. Bardzo często właściciele decydują się na tę drogę wynajmu, gdyż bezpieczniej i wygodniej jest powierzyć mieszkanie osobie poleconej - radzi Gazeta Podatnika. Aby znaleźć atrakcyjne mieszkanie możemy ... z lokalnych stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami - czytamy w Gazecie Podatnika. Zanim zdecydujemy się na konkretne mieszkanie, musimy je dokładnie obejrzeć. Nie powinniśmy polegać wyłącznie na zapewnieniach właściciela. Co warto rozeznać? Po pierwsze: usytuowanie mieszkania – okolicę, atmosferę osiedla, bezpieczeństwo, dostępność połączeń komunikacyjnych, odległość od szkoły, przedszkola, sklepów itp. Warto porozmawiać z sąsiadami, ocenić wygląd klatki schodowej. Po drugie: samo mieszkanie ... nie ma szpar itp. Po trzecie: stan prawny lokalu – czy wynajmujący jest właścicielem mieszkania. Może się np. okazać, że jest współwłaścicielem lub jednym ze spadkobierców i nie ma zgody pozostałych osób na wynajem. Warto pamiętać, że i właściciel ma prawo nas sprawdzić. Poprosić może np. o udostępnienie ostatniego adresu oraz adresu stałego zamieszkania, czy nawet o podanie informacji o zatrudnieniu i zarobkach. Na koniec zostaje jeszcze podpisać umowę. Co powinna zawierać? Przyjmuje się, że oprócz określenia stron transakcji powinno się w niej wskazać: * przedmiot umowy (dokładny opis mieszkania, adres, powierzchnia, liczba ... czas trwania umowy, * warunki wypowiedzenia, * warunki zmiany treści umowy. - Nie ma jednego obowiązującego wzoru. Przykładowe umowy znajdziemy w Internecie. Jeśli natomiast korzystamy z usług pośrednika, przygotowanie umowy należy do jego obowiązków. Umowę najmu możemy zawrzeć na czas oznaczony i nieoznaczony. W pierwszym przypadku po upływie ustalonego czasu umowa przestaje obowiązywać (bez wcześniejszego wymówienia), w drugim – kończy się z...
Źródło: forum-wsiz.pl/viewtopic.php?t=619


Temat: Proponowane wersje porozumienia
Panie Januszu, Zwracamy się do Pana z prośbą o przekazanie Zarządowi Instal Kraków S.A. stanowiska Klientów w sprawie trójstronnego porozumienia oraz treści umowy, którą Państwo chcecie z nami podpisać. Porozumienie Poroz_Inst_Leo_Klient_z_PKO_BP_-_13.11.07_JP_1.doc ... gdyż ma ono również zabezpieczać nasze prawa i interesy. Nasz pierwszy postulat, aby utrzymać wersję umowy zawartej z Leopardem i ewentualnie trochę ją zmodyfikować nie został przez Państwo uwzględniony. Co więcej pragniecie Państwo narzucić nam nową umowę na zupełnie zmienionych warunkach. Dopóki nie uzgodnimy treści umowy, porozumienie nie zostanie podpisane. Treść Porozumienia, którą Pan dzisiaj zamieścił na stronie forum, nie uwzględnia postulowanego ... numerem … oraz”. Tak naprawdę godzicie się Państwo już w Porozumieniu na zaliczenie tej kwoty Klientowi na poczet mieszkania, gdyż to na podstawie Porozumienia wstępujecie Państwo w obowiązki i prawa Leoparda. Co więcej już w Porozumieniu potrącacie Państwo tę kwotę z wierzytelnościami Leoparda, a więc już nią w Porozumieniu dysponujecie. W Aneksie (czyli Umowie z Klientem) fakt ten powinien tylko znaleźć odzwierciedlenie w tym sensie, że potwierdzicie Państwo ile zostało już uiszczone przez Klienta na poczet ceny mieszkania. Umowa Wzor umowy dla budynku A i D_1.doc Jak zdążyli się już Państwo zorientować, nam jako Klientom, chodzi nade wszystko o jak najszybsze przeniesienie własności mieszkań i ich odebranie. Dlatego wysoce zastanawiający i niepokojący jest fakt, że w każdej rozmowie zapewnia Pan, że budowa idzie zgodnie z planem i nic jej nie zagraża, a jednocześnie w projekcie umowy przedłużacie Państwo moment zakończenia budowy o kilka miesięcy. Takie postępowanie jest kompletnie niezrozumiałe dla Państwa jedynych jak na razie ... kosztów - np. wynajmu mieszkania do czasu oddania tych na Ślicznej, lub spłacania odsetek od kredytu i ubezpieczenia kredytu. Jeśli sprawy na budowie mają się tak dobrze, jak Pan zapewnia, to ... niż „Leopardowska” umowę i w zamian nie dostajemy nawet niewielkiej zachęty finansowej..... W naszym odczuciu maksymalny termin na przeniesienie prawa własności i wydanie nam mieszkań to kwiecień 2008r dla bud. A i D. Prosimy o przeanalizowanie tego stanowiska oraz załączonych, poprawionych przez Klientów projektów Porozumienia i Umowy oraz ustosunkowanie się do nich. Czas już naprawdę zakończyć sprawę i spokojnie czekać na mieszkania...
Źródło: forum.sliczna.eu/viewtopic.php?t=8


Temat: Mieszkanie dla studenta
Akademik Mieszkanie w akademiku jest najtańszym lokum, jakie znajdują się w ofercie dla studentów. Jednak nie jest dostępne dla wszystkich. Głównym kryterium przyznania miejsca w akademiku są zarobki w rodzinie studenta. ... PLN miesięcznie Żeby dostać miejsce w akademiku, należy się spieszyć. Na początku września większość miejsc jest już rozdysponowana. Stancja Dość popularną i jedną z tańszych form mieszkania w trakcie studiów jest wynajem pokoju w mieszkaniu studenckim lub wynajem stancji. Stancje najczęściej prowadzą starsze osoby, które w swoim mieszkaniu wynajmują jeden lub dwa pokoje studentom. Decydując się na takie rozwiązanie musisz pamiętać, że ten typ lokum rządzi się zupełnie innymi prawami. Jeśli Twoi znajomi odwiedzają Cię niemal codziennie i przesiadują do godzin porannych prowadząc zażarte dyskusje, powinieneś zdecydować się na pokój w mieszkaniu studenckim, nie na stancję. Koszty takiego lokum są nieco wyższe w porównaniu z akademikiem. Najbardziej po kieszeni uderzy nas wynajem stancji w Krakowie i Warszawie. Jest to związane zarówno z popularnością tej formy wynajmu, jak i z cenami nieruchomości na tych rynkach. Z najniższym czynszem mamy do czynienia w Katowicach – średnio 329 PLN i w Poznaniu - 438 PLN. Wynajem mieszkania Jeśli posiadasz większy budżet, warto rozejrzeć się za wynajmem całego mieszkania. Jako że nielicznych tylko stać na samodzielny wynajem np. kawalerki, najpopularniejszą formą jest wynajem z grupą znajomych, mieszkania 2, 3- pokojowego. Oczywiście w takim mieszkaniu nie będzie mogło mieszkać 6 osób, ale już przy 3, 4 lokatorach koszty wynajęcia takiego mieszkania mogą stanowić ciekawą i całkiem realną alternatywę dla wynajmowania pokoju, bądź miejsca w akademiku. Podobnie jak w przypadku stancji, najwięcej ogłoszeń o wynajmie mieszkań odnajdziemy w serwisach internetowych. Jednak w przypadku wynajmu możemy również przejrzeć ogłoszenia w prasie. Ta forma robi się jednak coraz mniej popularna, choćby z tego względu, że ogłoszenia szybko tracą aktualność, a nadal są drukowane. Średnie ceny wynajmu w Polsce są bardzo zróżnicowane. Najwięcej za wynajem mieszkania zapłacimy w Warszawie i we Wrocławiu. Średnie ceny zaczynają się tam od ok. 1100 złotych miesięcznie za jednopokojowe mieszkanie, kończą natomiast na ok. 2700 za 4-pokojowe mieszkanie we Wrocławiu i aż 1000 złotych więcej w przypadku Warszawy. Na co zwrócić uwagę Najważniejszą kwestią jest umowa najmu. Jeśli zdecydujesz się na pominięcie agencji w wynajmie mieszkania, należy o niej bezwzględnie pamiętać. Zabezpiecza ona prawa najemcy i właściciela lokalu, określa jasno warunki najmu i użytkowania lokalu. Gotowe wzory umów najmu możemy odnaleźć w internecie. Pamiętaj, aby w tej umowie zawrzeć wszystkie informacje osobowe. Powinna ona również zawierać opis stanu faktycznego/technicznego nieruchomości, jej metraż itp. Niesłychanie istotne są dane właściciela. Ważne jest, aby osobą z którą będziemy podpisywać umowę bądź osoba wynajmująca posiadała pisemne, notarialne upoważnienie do reprezentowania właściciela. Możemy się zabezpieczyć prosząc o akt notarialny mieszkania, aby potwierdzić tożsamość właściciela mieszkania. W umowie musi się również znaleźć dokładnie określona kwota czynszu, terminy płatności oraz dokładnie opisana kwestia opłat tzw. "licznikowych" oraz kucji za mieszkanie. Jeśli wynajmujemy takie mieszkanie w kilka osób bardzo ważne jest, aby wszystkie zostały wymienione w umowie jako najemcy, i wszystkie podpisały umowę najmu. To uchroni nas np. przed koniecznością płacenia za szkody, które wyrządził ktoś inny. Jak szukać mieszkania w internecie Najlepszym miejscem na poszukiwania mieszkania bądź stancji do wynajęcia są internetowe serwisy nieruchomości. Znajdziesz tam najświeższe oferty i dużo lepiej opisane niż np. w gazecie codziennej. Obecnie wszystkie główne serwisy nieruchomości umożliwiają wprowadzenie bardzo dokładnego opisu nieruchomości, dodawanie zdjęć, dzięki którym bez potrzeby oglądania mieszkania możesz wstępnie zdecydować czy jesteś nim zainteresowany czy też nie. Poszukiwania mieszkania można rozpocząć już za pomocą wyszukiwarki internetowej. Ogłoszenia zamieszczanie w serwisie internetowym są indeksowane przez wyszukiwarkę, dzięki czemu po wpisaniu do niej frazy, np. "mieszkanie do wynajęcia Poznań Śródmieście" wśród wyników wyszukiwania odnajdziemy ogłoszenia o wynajmie mieszań. Jeśli chodzi natomiast o wyszukiwanie bezpośrednio już w serwisie, to jest ono niezwykle proste. Wystarczy...
Źródło: lja.pl/lja/viewtopic.php?t=1477


Temat: 29.07.06 Rzeczpospolita
pamiętać, że nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Wielką Brytanią musi jeszcze zostać ratyfikowana przez Sejm. Jeśli to się stanie, wejdzie w życie 1 stycznia 2007 r. i będzie dotyczyła dochodów uzyskanych po tej dacie. Wszystkie kwoty zarobione w Wielkiej Brytanii wcześniej, tj. do 31 grudnia 2006 r., muszą być rozliczane na zasadach obecnych, tj. na podstawie umowy ... r., za 2004 r. zaś do końca 2009 r. Fakt, że w międzyczasie wejdzie w życie nowa, zmieniona, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie ma znaczenia. Czy zmieni coś dobrowolne rozliczenie ... kwotę PIT według zasad obecnie obowiązujących i sam doliczyć odsetki za zwłokę. Nowa umowa nie odbiera władzy urzędnikom Czy po 1 stycznia 2007 r. polscy urzędnicy skarbowi nadal będą mogli kontrolować ... czynszu za wynajem mieszkania lub z lokat bankowych. One nadal będą podlegały krajowym rygorom, polscy urzędnicy skarbowi będą więc mogli kontrolować prawidłowość rozliczeń w tym zakresie. Co więcej, zgodnie z art. ... państwo lub jednostki samorządu terytorialnego stron umowy, to urzędnicy obydwu państw będą mogli zwrócić się do swoich kolegów z zagranicy o informacje dotyczące kontrolowanego podatnika. Owa wymiana informacji ma na celu ... Wynagrodzenie za licencję Polak mieszkający od kilku lat w Wielkiej Brytanii opracował na zamówienie naszej firmy program komputerowy, za który otrzymuje należności licencyjne. Czy po wejściu w życie nowej polsko-brytyjskiej umowy ... licencyjnych brutto. Artykuł 12 konwencji rozumie przez nie wszelkie kwoty wypłacane za użytkowanie praw autorskich do utworu, patentu znaku towarowego, wzoru, tajemnicy technologii, doświadczenia zawodowego w dziedzinie przemysłu lub handlu (know-how). ... motorową oraz meble, które obecnie pozostawiam w Polsce. Gdzie będę musiał je opodatkować zgodnie z nową umową o unikaniu podwójnego opodatkowania? Jeżeli będzie pan wówczas stale mieszkał w Wielkiej Brytanii, to ... jednak wynikać z woli polskiego fiskusa, któremu konwencja przyznaje w takim wypadku prawo wskazania zasad opodatkowania zysków z przeniesienia własności. Wypłaty za prace zlecane okresowo w Polsce Mieszkam obecnie w Londynie,...
Źródło: podatki.org.uk/forum/viewtopic.php?t=341
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates