wynagrodzenia w sferze budżetowej

Pokrewne
pro cycling manager stamina
mata trawa morska
placicie Tax w Irlandii
aby ropucha
12szt 8500 112
 
Pinezka xD

Temat: BUDZET 2011
... i chorzy... Proste jak konstrukcja cepa: po pierwsze zrobic porządek z krus-em, po drugie skłatka zdrowotna dla wszystkich - chłopków nie wyłaczając, po trzecie zamrozić wynagrodzenia w sferze budżetowej - nie...
Źródło: platforma.org/forum/index.php?showtopic=26472Temat: Przyszłe wynagrodzenia
rok nie uwzględni wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej." źródło : http://biznes.onet.pl/0,1574778,wiadomosci.html
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=306


Temat: nowy regulamin wynagradzania
... Ważna uwaga magiczne * przy minimalnym wynagrodzeniu oznacza wynagrodzenie w wysokości 1267 zł brutto od referenta do dyrektora departamentu a po wejściu w życie nikomu nie będzie można wynagrodzenia obniżyć bo...
Źródło: forum-arimr.info/viewtopic.php?t=217


Temat: Bieda i chrześcijańskie miasto
" />wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 711 087 zł !!! ciekawi mnie na ile etatów rozbijana jest ta suma ... bo jest to tylko nieco mniej niż połowa calego budżetu I gdzie tu sprawiedliwość ? Zazwyczaj w sferze produkcyjnej ludzie zarabiają więcej niż w budżetowej a tutaj HOOP, wszystko do góry nogami :p
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=7806


Temat: Podwyżki 2009r.
dam waloryzacja o 3,9 % wynagrodzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58) przysługuje Ci w terminie określonym w art. 8 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr...
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=304


Temat: Spotkania z posłami
papa zabrał mi pytanie o którym myślałem , ale mam jeszcze jedno: dlaczego w latach ubiegłych zarówno w 2007, 2008 jak i 2009 r. zmiana rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów uwzględniająca jedynie wskaźnik waloryzacju wynagrodzeń wyn. z ustawy budżetowej, dokonywana była przez Ministra Sprawiedliwosci wbrew termimowi z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.Dz.U.99.110.1255 ze zm.
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=670


Temat: Podwyżki 2008r.
cartman możesz też wspomnieć o tym: USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U.99.110.1255 Art. 4. 1. Kwoty bazowe waloryzowane są corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń. 2. Wynagrodzenia osób nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń waloryzowane są średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń. Art. 8. Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku. Ustawę budżetową ogłoszono 5 lutego 2008 roku.
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=21


Temat: Podwyżki 2008r.
w uzasadnieniu do projektu nowego rozporządzenia dot. naszych wynagrodzeń jest mowa o kwocie po 150 ... "Z uwagi na ustalenie na rok 2008 średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%, powstała konieczność dokonania stosownej zmiany kwot wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów zatrudnionych w sądach powszechnych (apelacyjnych, okręgowych i rejonowych). Proponowane stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta sędziego uwzględniają zatem konieczny wzrost...
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=21


Temat: Wynagrodzenia - nowe rozporzadzenie
Dodałbym, że "Sprawa wydania nowego rozporządzenia jest PILNA, gdyż zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110 poz. 1255 z późn. zm.), podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia ... w drugiej połowie roku i w zwiazku z tym wynagrodzenia asystentów sędziów waloryzowane były wbrew ustawowemu terminowi.
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=908


Temat: WSK
ciekawe jak w przyszlym roku podejda do podwyzek i jaki wplyw bedzie mial na to - wzrost poziomu wynagrodzenia min. , przyrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej,...
Źródło: forum.swidnik.net/viewtopic.php?t=99


Temat: Policjanci walczą
... w sferze budżetowej), wzrost inflacji, wzrost stóp procentowych to już widać i czuc w keiszenii……Pytanie czy ktoś zastopuje tą spilare…czy rozsądek zwycieży…bo jak na razie ponad 3miesiaće czasu na rozpoczecie reform...
Źródło: ww.e-lubon.pl/forum/viewtopic.php?t=1797


Temat: Wynagrodzenie radnego w macierzystym zakładzie
... od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 4. Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych...
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=37959


Temat: Wynagrodzenia w sferze budżetowej
Bardzo interesujący art. na pierwszej stronie dzisiejszej Rz. Podano przykłady istotnego % wzrostu wynagrodzeń w instytucjach należących do sfery budżetowej w ciągu ostatnich 2 lat.
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=1043


Temat: Wynagrodzenia asystentów w 2011 r.
w budżecie państwa w części 15 Sądy Powszechne. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 wydatki na wynagrodzenia osobowe asystentów sędziów wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zostały zaplanowane na poziomie 138 688 tys. zł. Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie opracowywania projektu budżetu na rok 2011 oraz Założeniami do Projektu Budżetu na rok 2011 wydatki na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej zostały ustalone na ... sędziów, dla których podstawę ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego w 2011 r. stanowi wysokość przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku 2010, które jest ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. ... budżetu w części 15 Sądy powszechne zostały zaplanowane wydatki na podwyższenie wynagrodzeń sędziów i referendarzy. Wynagrodzenie referendarza jest relacjonowane do wynagrodzenia sędziego, zatem wzrost wynagrodzenia sędziego wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia...
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=1076


Temat: Wzór wniosku o zwrot waloryzacji z podstawą prawną !
wynagrodzenia za 2008 rok z uwzględnieniem waloryzacji za lata 2005-2007, a także wyrównanie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. trzynastek). UZASADNIENIE Zgodnie z ustawą z dnia 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1999 r., nr 110, poz. 1255 z późn. zm.), zwanej dalej ‟UstawąĂ˘Â€Â pracownikom państwowej sfery budżetowej przysługuje coroczny wzrost wynagrodzeń o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Regulamin wynagradzania pracowników ARiMR stanowiący Załącznik do Zarządzenia Prezesa ARiMR nr 7/2004 z dnia 09.02.2004 r. w § 6 ust. 6 przewidywał iż: ‟z dniem 1 stycznia każdego roku stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatków funkcyjnych ulegają zmianie w wysokości odpowiadającej zakładanemu na dany rok wzrostowi płac dla pracowników sfery budżetowej”, co – w świetle definicji wynagrodzenia zawartej w art. 2 pkt 3) ‟Ustawy” – oznacza konieczność zmiany indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych pracowników Agencji. Ustawa przez wynagrodzenie rozumie ‟wynagrodzenie i inne świadczenia wynikające ze ... sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników ARiMR uwzględniające wzrost indywidualnych wynagrodzeń. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby i przelanie zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 30 dni od dnia otrzymania...
Źródło: forum-arimr.info/viewtopic.php?t=138


Temat: Atrakcyjność służby w WP
... zmieni. 2. W sferze budżetowej każdy resort środki na płace wygospodarowuje w ramach własnego budżetu dlatego porównywanie płac nauczycieli, lekarzy lub żołnierzy nie ma sensu. 3. Podstawowy cel wynagradzania w WP...
Źródło: militarium.net/forum/viewtopic.php?t=1366


Temat: Odpowiedzi od Prezesów SA i SO
poz. 58) w terminie określonym w art. 8 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw zgodnie z zaleceniami wynikającymi ... wynagrodzenia asystentów sędziów (Dz. U. z 2009r., nr 99, poz. 834)? 7. Jaka liczba obecnie zatrudnionych asystentów sędziów w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie otrzymuje zgodnie z widełkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 roku (Dz. U. z 2009r., nr 99, poz. 834) maksymalne, jaka liczba minimalne a jaka powyżej minimalnego, lecz poniżej maksymalnego zasadniczego wynagrodzenia? 8. Jaka liczba obecnie zatrudnionych ... na ich wynagrodzenia w budżecie na ten rok? 10. Ile jest wakatujących etatów asystentów sędziów w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie? 11. Ile jest obecnie i ile było w 2009r. rozpisanych konkursów na stanowiska...
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=914


Temat: Podwyżki 2009r.
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,9 %, powstała konieczność dokonania stosownej zmiany kwot wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów zatrudnionych w sądach powszechnych (apelacyjnych, okręgowych i rejonowych). Proponowane w projektowanym rozporządzeniu stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta sędziego uwzględniają zatem konieczny wzrost wynagrodzeń o 3,9 % w stosunku do stawek (najniższej i najwyższej) określonych w przepisach obecnie obowiązującego rozporządzenia. Jednocześnie informuję, iż w Ministerstwie...
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=304


Temat: Gospodarka - Polska
wypłat z tytułu +trzynastek+. Pomimo nasilających się żądań płacowych, które pojawiają się głównie w sferze budżetowej oraz braku rąk do pracy w wielu gałęziach, właściciele firm prywatnych mogą okazać powściągliwość w...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=79


Temat: Pismo PIP do Związków Zawodowych w sprawie uzgadniania wynagrodzeń.
sfery budżetowej. Ustawa o związkach zawodowych nie definiuje pojęcia ‟państwowej jednostki sfery budżetowej". Należy zatem zwrócić uwagę, iż takim samym pojęciem posługuje się Kodeks pracy w art. 77(3). Zgodnie natomiast z ... w art. 77(3) Kodeksu pracy określenie ‟pracownicy zatrudnieni w państwowych jednostkach sfery budżetowej" rozumie się pracowników państwowej sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy. W tym przypadku chodzi o ustawę z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 z późn. ... 2104). Pracownikami państwowej sfery budżetowej - w myśl art. 5 pkt 1a ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - są m. in. członkowie korpusu służby cywilnej. Przedmiotem obowiązku określonego w art. 27 ust. 3 jest uzgodnienie z zakładową organizacją związkową zasad podziału środków na wynagrodzenia W literaturze podkreśla się, iż stosownie do art. 27 ust. 3 również podział środków przyznanych globalnie przez właściwy organ na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w określonej państwowej jednostce sfery budżetowej następuje w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową lub wspólną reprezentacja zakładowych organizacji związkowych działających w tej ... do ustawy o związkach zawodowych w: Prawo pracy pod red. naukową Z. Salwy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2008, lll/E/44). Należy jednocześnie dodać, iż obowiązkiem uzgadniania jest określenie zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników, a nie określenie wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników. Pomimo wymogu, aby ustalenie zasad podziału środków na wynagrodzenia w państwowej jednostce sfery budżetowej nastąpiło w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, ani przepisy ustawy o związkach zawodowych, ani też ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. ... zastosować tego trybu postępowania w sprawach wymienionych w art. 27 ust. 3 zdanie drugie ustawy o związkach zawodowych. Ponieważ przepis ten wymaga uzgodnienia zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej z zakładową organizacją związkową w więc przyznaje jej w tych sprawach kompetencje o charakterze stanowczym, zatem pracodawca nie może ustalić zasad podziału środków na wynagrodzenia bez osiągnięcia w tej sprawie porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi. Należy dodać, iż przepisy ustawy o związkach zawodowych nie określają procedury uzgadniania zasad podziału środków na wynagrodzenia ze organizacjami związkowymi, w zatem...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=404


Temat: Konsultacje projektu rozp. w sprawie wynagrodzeń
sędziów. Z zestawienia wysokości wynagrodzenia zasadniczego brutto asystentów w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogólnego na przełomie lat 2003-2008 zauważamy, że w relacji tej wynagrodzenie asystentów wykazuje tendencję malejącą. Z drugiej ... legitymować się ukończeniem odpowiedniej aplikacji. Znamienne jest, że lepszą pozycję od asystentów sędziów pod względem unormowania jak i ukształtowania wysokości wynagrodzenia zasadniczego posiadać będą nawet osoby, które odbywać będą aplikację ogólną, a więc w zamiarze ustawodawcy przygotowującą do zawodu asystenta, gdyż wysokość ich stypendium określono w w/w ustawie w relacji procentowej do wynagrodzenia referendarzy sądowych, a te przecież znacząco wzrosną w 2009 ... w wysokości do 70 % wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej referendarza sądowego ( art. 42 ust.2 ustawy ), natomiast wysokość stypendium aplikanta sędziowskiego i wysokość wynagrodzenia za pracę wypłacanego w okresie stażu ma odpowiadać wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej referendarza sądowego ( art. 42 ust. 3 i art. 45 ustawy ). Podsumowując naszym zdaniem wysokość wynagrodzenia asystentów powinna zależeć przede wszystkim od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów postuluje reformę dotychczasowego wybitnie demotywującego systemu wynagrodzenia asystentów sędziów poprzez: - likwidację zasady różnicowania wynagrodzenia asystentów sędziów w zależności od tego,...
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=513


Temat: waloryzacja inflacyjna nie dla asystenta prokuratora?????
Projekt z 15 maja 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia ‌‌‌‌‌‌... 2009 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów Na podstawie art. 100a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 ... zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia asystentów prokuratorów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. § 2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze asystentów prokuratorów w następującej wysokości: Lp. Prokuratura zatrudniająca asystenta ... prokuratorów od dnia 1 stycznia 2009 r. § 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów (Dz. U. Nr 141, poz. 890). § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. ... pkt 3 ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58). Z uwagi na ustalenie na rok 2009 średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,9%, powstała konieczność dokonania stosownej zmiany kwot wynagrodzenia zasadniczego asystentów prokuratorów zatrudnionych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (w Prokuraturze Krajowej oraz w prokuraturach: apelacyjnych, okręgowych i rejonowych). Proponowane stawki wynagrodzenia zasadniczego asystentów prokuratorów uwzględniają zatem konieczny wzrost wynagrodzeń o 3,9% w stosunku do stawek (najniższej i najwyższej) określonych w przepisach obecnie obowiązującego rozporządzenia. Materia objęta projektowanym rozporządzeniem ... wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 4. Źródła finansowania. Koszty zmiany wysokości wynagrodzeń asystentów prokuratorów wynikające ze wzrostu o 3,9% ustalonego na rok 2009 średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej szacuje się na poziomie 429 tys. zł. Waloryzacja ta obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia asystenta prokuratora. Wydatki na podwyższenie wynagrodzeń asystentów prokuratorów o wymieniony wskaźnik zostały uwzględnione w budżecie państwa na...
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=589
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates