wymiana dowodu osobistego Lublin

Pokrewne
plus viva
simens a35
port lotniczy w Balicach
sterowniki do windows
encyklopedia informatyka
 
Pinezka xD

Temat: CCC- reklamacja butów-pomocy
... sobie wybrać jakieś inne buty na wymianę... Szok... Może dodam, iż cała sytuacja działa się w salonie w Lublinie przy Krakowskim...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=381729Temat: Wymiana prawa jazdy w UK
  Tak wygląda wymiana z zagranicznego prawka na polskie w mieście Lublin (Tekst ze strony Wydziału komunikacji http://www.wydzial-komunikacji.081.p...a-jazdy,6.html Pytanie do Eliss... jeśli można co sądzisz o tym urywku zaznaczonym na czerwono?? wymiana ... r.). Wymagane dokumenty Wniosek o wymianę zagranicznego prawa jazdy na polskie. Załączniki: jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, kserokopia posiadanego prawa jazdy, badania lekarskie (jeśli brak jest terminu ważności w zagranicznym prawie jazdy). Do wglądu: dowód osobisty, karta stałego lub czasowego pobytu, z której wynikałoby, że osoba przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym, prawo jazdy wydane za granicą (dokument sporządzony w języku obcym dołącza się do wniosku o wymianę zagranicznego prawa jazdy na polskie wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego ... Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lublin: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie V Oddział w Lublinie Nr 62124015031111001001253660 Wpłat można dokonywać we wszystkich oddziałach Banku oraz w kasach znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 na parterze i na II piętrze pok. 204 Termin załatwienia do 30 dni Miejsce i forma złożenia dokumentów Inspektorat Komunikacji w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 20, pokój 111a oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (w przypadku zdawania egzaminu państwowego). Odbiór dokumentów Inspektorat Komunikacji w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 20, pokój 111. Osoba uprawniona do odbioru dokumentów wnioskodawca ... wydziału prowadzącego sprawę. Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Inspektoratu Komunikacji pok. 110). Odwołanie wnosi...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=12152
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates