wydzial Komunikacji Stargard szczecinski

Pokrewne
huta sosnowiec
podstrona 492
straz graniczna ankieta
piewnik dem chwyty
Jak liczy statystyk w offisie
 
Pinezka xD

Temat: [Komunikacja] KZK GOP
precedens i choć dotyczył tylko Stargardu Szczecińskiego, to: – Wyrok jest częścią obowiązującego porządku prawnego, więc można się na to orzeczenie powoływać. Wskazuje także innym sądom, jak orzekać w takich sprawach ... w granicach jednego miasta Trzy pytania do Krzysztofa Kulki, zastępcy dyrektora wydziału nadzoru prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Dziennik Zachodni: Czy stosowanie „dodatków manipulacyjnych” wliczanych do ceny biletów sprzedawanych przez kierowców jest dopuszczalne? Krzysztof Kulka: Mając na uwadze wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, to niedopuszczalne w świetle prawa przewozowego. Według sądu nie wolno obciążać obywateli dodatkowymi kosztami za przejazd środkami komunikacji miejskiej,...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=30Temat: [Wrocław] Inwestycje drogowe
Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg na przebudowę ul. Przyjaźni na odcinku od al. Karkonoskiej do końca osiedla Belvedere we Wrocławiu. Zakres robot budowlanych: drogi (około ... składania ofert: 7.05.2007 r. Szczegóły: http://wzp.zdik.wroc.pl/orders/show/116 ------------------------------ Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowowiejskiej na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Prusa we Wrocławiu. Termin wykonania: 7 miesięcy. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Termin składania ofert: 23.04.2007 r. Szczegóły: http://wzp.zdik.wroc.pl/orders/announcement/118/597 ------------------------------ Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu ogłosił przetarg na budowę ... ul. Jagiellońska 69, 70-328 Szczecin z ceną 75.640,00 zł brutto 2) Konsorcjum: - ARCHITEKTURA +KONSTRUKCJA Biuro Projektowo Badawcze PROMOST, ul. Ładna 19/19, 50-353 Wrocław - Pracowania Projektowa Krzysztof Sierakowski, ul. Damrota ... z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego wybrano do realizacji zadania konsorcjum firm: - Zakład Bezpieczeństwa Ruchu ... „Przebudowa ul. Purkyniego na odcinku od ul. Kraińskiego do ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu” Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego wybrano do realizacji zadania firmę: Biuro Studiów i Projektów Komunikacji i Inżynierii Miejskiej „BIPROSKIM” Sp. z o.o., 50-153 Wrocław, ul. Krainskiego 16 Cena ... wpłynęły następujące oferty: 1) MAX BOEGL Polska Sp. z o.o. ul. Światowida 6, 71-726 Szczecin, MAX BOEGL Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Max-Boegl-StraĂźe 1, Sengenthal D-92301, Niemcy z ceną 6.513.273,85 zł brutto 2) Konsorcjum: - PDM Oleśnica S.A., Cieśle 44, 56-400 Oleśnica - Elektrotim S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław z ceną 5.820.159,21 zł brutto 3) Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o.,...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=75
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates